Motorservice

Byte av impeller

Nedan följer en detaljrik beskrivning på ett impellerbyte. Artikeln är skriven av David Ahlm, stort tack till dig för ditt gedigna arbete!