Impellerbyte Alpha One gen II

1. Börja med att tappa oljan ur drevet. 

Öppna undre oljeskruven först och sen även den övre så rinner oljan lite fortare, men räkna med att det tar en stund. Gör du jobbet med drevet kvar på båten och har oljebehållare (genII) så öppna locket på behållaren men inte övre pluggen för då rinner olja ut där. Titta samtidigt på oljan hur den ser ut. Ska INTE vara grå eller vit för det innebär vatten i oljan. När jag gör dessa jobb provtrycker och vaccumtestar jag alltid drevet både före och efter jobbet, men det är för att veta om ett ev. läckage fanns redan när drevet lämnades in. Men ett trycktest EFTER utfört arbete rekommenderas alltid!

Kolla att det inte sitter några gamla oljepluggspackningar kvar. Det är vanligt att man hittar både 2 och 3 stycken.

2. Lossa sen alla bultar/muttrar som håller ihop drevet.

5/8” ringnycklar och hylsor går åt här. Har du inte det så fungerar det med 16mm också. Det skiljer lite på bult/mutter placeringen på gen II och gen I. På gen II sitter två stycken bult med mutter på var sida om drevet (se bilden) och en vid växelföraren. Den kan vara endera en bult eller en mutter på en pinnbult. Sen sitter en innanför den runda anoden ovanför propellern, men den återkommer vi till. På gen I är en mutter synlig på var sida om drevet, sen sitter det två stycken undertill ovanför propelleraxeln. Den vid växelföraren och innanför anoden är lika som här på gen II.

Här är muttern vid växelföraren. I detta fallet alltså mutter på en pinnbult men en bult är lika vanligt. Notera anslutningen för tryckloggen (knopmätaren) mellan växelföraren och muttern. Det vita som sticker upp lite. Två typer finns. Detta är den lite äldre bajonettmodellen som man vrider lite på för att lossa eller montera slanganslutningen på och här nedan den nyare modellen som man trycker in en “knapp” på sidan och sen drar rakt upp för att lossa. OBS att nämnda anslutningar alltså sitter kvar på slangen på båten när man demonterat drevet och att detta bara har med drevdemontering/montering att göra, inte nu för detta jobb.