Att tänka på inför sjösättning

Här Hittar Du Checklistan!

CHECKLISTA INFÖR SJÖSÄTTNING

Nedan följer en checklista inför sjösättning, observera att alla punkter inte passar till alla båter. Lägg till och dra ifrån punkter så att den passar din båt. Checklistan skall läsas och användas ihop med båtens övriga instruktionsböcker som beskriver vad som gäller för just din båt.

 

Motor

 1. Kontrollera oljenivån i motorn (olja och oljefilter bytt på hösten)
 2. Kontrollera kylvattennivå.
 3. Töm ut eventuell glykolblandning ur sjövattenkylkretsen, eller motorn vid sjövattenkyld sådan lämna i miljöstation.
 4. Töm ut eventuell glykolblandning ur sjövattenkretsen, lämna till miljöstation. Har impellern varit monterad samtidigt, byt impeller.
 5. Axelgenomföring, kontrollera och fyll fett i packbox.
 6. Kontrollera oljenivå segelbåtsdrev eller backslag
 7. Kontrollera offeranod drev. Minst 2/3 delar kvar annars byt.
 8. Kontrollera offeranod propelleraxel. Minst 2/3 delar kvar annars byt.
 9. Kontrollera att sjövattenfilter är rensat.
 10. Inga skadade/trasiga elledningar eller kabelskor.
 11. Kontrollera att reglage (gas/backslag) går lätt, ev. smörja.
 12. Sätt på drivremmar och kontrollera remspänningen.
 13. Ny drivknutsbälg på Aquamatic drevet,
 14. Smörj fettnipplar på Aquamatic drevet
 15. Kontrollera oljenivå i hydraulstyrning, olja i reserv.
 16. Kontrollera oljenivå i bogpropeller, olja i reserv
 17. Kontroller att olja, filter, glykolblandning (50%) impeller mm. finns i reserv ombord.
 
 

Skrov och däck

 1. Smörj foldingpropeller.
 2. Kolla att alla logg- och lodgenomföringar är hela och blindlock anslutna.
 3. Sätt i dyvikan (om sådan finns).
 4. Täta eventuella dräneringshål i topp och botten på rodret.
 5. Kontrollera att silen till sjövattenintag motor/drev ej är övermålat och hålen rensade.
 6. Kontrollera att propelleraxelmuttern är låst med saxpinne/vikbricka. Vissa propellertillverkare (även försäkringsbolag m.t.p. stöldrisken) vill att man tar hem propellern och vid montage igen fettar in propelleraxeln och då kontrollerar (byter) man saxpinne/bleck/vikbricka.
 7. Aluminiumdrev skall vara målat med rätt bottenfärg (ej kopparbaserad).
 
 

El

 1. Kontrollera att batterier är fria från korrosion runt polskor.
 2. Kontrollera att destillerat vatten är fyllt i batterier.
 3. Kontrollera att alla lampor, lanternor och övriga förbrukare fungerar.
 4. Kontrollera att extra destillerat vatten finns med ombord.
 
 

Gasol

 1. Kontrollera gasolbehållare är väl fastsatta så att de inte kan skada slangar eller välta.
 2. Läckagetesta gasolsystemet efter byte av gasolbehållare.
 
 

Rigg

 1. Tvätta av mast och bom och vaxa in den enligt masttillverkarens anvisningar
 2. Kontrollera så att inga skador skett på masten under vinterförvaringen, t.ex. bucklor eller sprickor
 3. Kontrollera att vantskruvar utan skador (raka) och inoljade.
 4. Kontrollera att fallen är utan nötningsskador.
 5. Kontrollera att blockskivor till fallen går lätt, annars smörj dem.
 6. Elkablar hela
 7. Smörj elkontakter med vaselin/kontaktspray.
 8. Kontroller att lanternor och all el som går i masten fungerar innan påmastning.
 9. Sätt an riggspänningen enligt tillverkarnas anvisningar.
 10. Kontrollera att riggbultar är låsta med saxpinnar eller liknande.
 11. Kontrollera att vantskruvar låsta med saxpinnar eller liknande.
 12. Tejpa allt vasst som kan komma i kontakt med segel/skot så att skador inte uppstår.
 
 

Efter Sjösättning

 1. Kolla efter läckor och öppna / stäng / öppna alla bordsgenomföringar.
 2. Gör förbindelse prov på VHF telefon
 3. Kontrollera lanternor och el i mast.
 

Här kan ni se en genomgång av viktiga punkter inför sjösättning av båt (på engelska), från YouTube-kontot Swedes And A Boat

Lycka till!